Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013Ανιμισμός 
Όταν το παιδί βρίσκετε στην ηλικία των πέντε  μέχρι τα  επτά χρόνων  διάγει την εποχή του εγωκεντρισμού. Ερμηνεύει τα πάντα γύρω του με βάση την προσωπική του άποψη και τα δικά του βιώματα. Νιώθει σαν αυτό να βρίσκετε στο κέντρο του κόσμου και όλα να κινούνται γύρω του. Ο τρόπος ερμηνείας του περιβάλλοντός του με αυτόν τον τρόπο φαίνετε και στον τρόπο σκέψης του αλλά και στον τρόπο επικοινωνίας του. Ο εγωκεντρισμός παρουσιάζετε με δύο μορφές κατά τον μεγάλο παιδαγωγό Piazet  σαν άμεσος και σαν έμμεσος.
Ο έμμεσος εγωκεντρισμός μπορεί να πάρει την μορφή του ανιμισμού. Το παιδί σ αυτή την ηλικία και στην νοητική φάση  δίνει ψυχή στα άψυχα. Και από την άλλη μεριά για να κατανοήσει έννοιες αφηρημένες  χρειάζεται να προσωποποιηθούν αυτές για να γίνουν  αντιληπτές .
Πάνω σε αυτή την παιδαγωγική αρχή στηρίξαμε την ιδέα  κατασκευής  της εκπαιδευτικής κούκλας. Δίνουμε μορφή σε έννοιες αφηρημένες και προσωποποιούμε καταστάσεις που η σκέψη και η αντίληψη του μαθητή δεν μπορεί να κατανοήσει  μόνο με τον λόγο .
Οι θεατρικές κούκλες για κουκλοθέατρο ή για εκπαιδευτική δραστηριότητα βοηθούν τον εκπαιδευτικό και τον γονιό και σε ένα άλλο σημείο : Το παιδί δραματοποιώντας, «παίζοντας» έναν ρόλο κατανοεί την έννοια καλύτερα . Όσες πιο πολλές αισθήσεις συμμετέχουν στην κατάκτηση της γνώσης αυτής αφομοιώνετε ευκολότερα.  Στην θεατρική πράξη όλες οι αισθήσεις του παιδιού βρίσκονται σε εγρήγορση έτσι ι η γνώση κατακτιέται πιο εύκολα.  
Υπάρχουν δύο  ακόμη στοιχεία  που κάνει την θεατρική πράξη πιο συναρπαστική ,το στοιχείο της ευχαρίστησης ( η γνώση κατακτιέται με δημιουργικό ενεργητικό τρόπο) το στοιχείο της κοινωνικότητας ( συμμετέχω – «παίζω» με τον φίλο μου το δρώμενο). Και τα δύο αυτά στοιχεία δεν εμπεριέχονται στην παραδοσιακή διδασκαλία.
Εδώ βασίσαμε την προσπάθειά μας μέσα από μια θεματική έκθεση κούκλας να  μεταφέρουμε γνώσεις  αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να εξωτερικεύσουν συναισθήματα , να συμμετάσχουν σε κοινές δράσεις ώστε η γνώση να κατακτηθεί αβίαστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η χρήση της κούκλας.

         Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εισάγουμε ένα θέμα στην σχολική τάξη. Ένας από τους καλύτερους είναι: μια κούκλα. Κατά την διάρκ...